A2B

Alat-alat Berat merupakan alat penunjang untuk proses pembersihan di dalam maupun diluar palka kapal serta penunjang untuk memuat cargo di stockpile.Selain fungsi tersebut alat-alat berat bisa digunakan untuk proses penimbunan cargo sementara baik did alam maupun diluar area gudang . Alat- alat berat yang dimiliki PT. Krakatau Bandar Samudera ada 3 Jenis antara lain:

  1. Loader (Loader berfungsi untuk alat Loading cargo baik di stockyard, tongkang maupun gudang. Selain itu juga loader digunakan untuk cleaning palka pada kapal)
  2. Exavator (Exavatorberfungs iuntuk alat Loading cargo di tongkang serta merapikan cargo pada Stockyard)
  3. Forklip (Forklip berfungsi untuk alat bantu memindahkan barang dari tempat satu ketempat lain seperti Incline, Ramdor, Hopper, dan barang - barang lain)

Dengan adanya Alat - alat Berat semua kegiatan bongkar / muat dapat berjalan lancar.

Login Form

Username Tidak Boleh Kosong
Password Tidak Boleh Kosong
Username atau Password Salah
×