Jasa Tunda

Merupakan jasa pelayanan yang telah disediakan oleh PT. KBS untuk menyandarkan kapal pada dermaga dengan menggunakan kapal pendorong (Tug Boat). Untuk menyandarkan kapal, selain menggunakan Tug Boat, pihak KBS juga menyiapkan jasa pandu untuk membantu dalam menavigasi penyandaran kapal.

Login Form

Username Tidak Boleh Kosong
Password Tidak Boleh Kosong
Username atau Password Salah
×